Medlemsresurser.

F-Spexets medlemsresurser är kopplade till fysikarnas forum på ftek.se. För att komma åt spexets resurser krävs medlemsskap på forumet samt att du är medlem i användargruppen F-Spexet.

Dessa tjänster är krypterade och signerade med ett certifikat från StartSSL. Användare av Internet Explorer behöver installera StartCom som “certificate authority ”dels för att undvika en säkerhetsvarning, dels för att kunna verifiera att man verkligen kommunicerar med ftek-servern och ingen annan. I Firefox fungerar det utan att användaren behöver göra något.

Spexets privata filarea med spexfilmer, foton och annat. Även åtkomligt med krypterad WebDAV. Du kan själv ladda upp material där och instruktioner för hur man ansluter finns på sidan Hemsidor på ftek”, med skillnaden att den privata filarean nås på adressen www.ftek.se/private/f-spexet/.

Hemsiderelaterad administration finns här.