Manusförfattare

16 Nov 2010

En av de mest essentiella ingredienserna för ett bra spex är ett bra manus.

Manusgruppen är den viktiga grupp, som innan andra spexare ens har kommit att tänka på nästa års spex, redan har bestämt tema, synopsis, karaktärer, repliker, nödvändig rekvisita, lagt förslag på kupletter och en massa annat. Detta tar mycket mer tid än man tror, men det är också mycket givande.

Efter manuset är färdigt blir man inte utkastad utan kan söka vad man vill i spexet.

Ensemblen

16 Nov 2010

Ensemblens uppgift i spexet är att stå på scen och framföra det spex som manusgruppen har skrivit, regissören regisserat och publiken bett om.

Regissör

16 Nov 2010

Regissörens uppgift är att likt Bergman i basker gorma och gnälla på ensemblen så att de agerar bra. Som regissör är du också ansvarig för att det blir rep lagom ofta, både för ensemblen själva och tillsamman med bandet och basisten.

PR-gruppen

16 Nov 2010

PR gruppen ser till att spexet syns och hörs och ansvarar för all reklam så som biljetter och affischer. Vi ser helt enkelt till att folk vet allt om spexets föreställningar, aspning och dylikt.

Kornidator

16 Nov 2010

En post i PR-gruppen, som hand om skapandet av den nya hemsidan samt skötseln av densamma under spexåret i tätt samarbete med dokumentationsgruppen och resterande i PR gruppen.

Ljud och ljus (LOL)

16 Nov 2010

LOL har till uppgift att bestämma vilken typ av utrustning årets spex behöver samt rigga densamma innan varje föreställning, samt under föreställningarna sköta reglagen för att de som ska synas syns och de som ska höras hörs.

Dokumentationsgruppen

16 Nov 2010

Av historiska skäl är det bra och roligt att dokumentera, således finns denna grupp. Medlemmar i Dokumentationsgruppen förväntas delta i alla arbetsdagar och andra sammankomster och föreviga dessa genom valfritt medium så som till exempelvis fotografier.

Sömmerskorna

16 Nov 2010

Det är Sömmerskorna som syr alla fina kläder på scen. Deras ansvar är att leta igenom manus och bestämma hur Ensemblen skall se ut, lista ut hur detta kan sys, sy det och skälla när Ensemblen har sönder sagda kläder.

Sminköser

16 Nov 2010

Detta är gruppen som ger spexare färg och gör så att ensemblen ser ut som sina karaktärer med hjälp av peruker, smink, träben, huggtänder och dylikt.

Scengruppen

16 Nov 2010

Scengruppens ansvar är att se till så att det existerar en scen att spela upp spexet på, kulisser att spela upp spexet framför (och stundtals bakom), samt rekvisita att spela upp spexet med. Detta ska givetvis försöka göras på ett sådant sätt att publiken inte inser att scengruppen ens existerar.

Producent

16 Nov 2010

Producenten för F-spexet väljer i mångt och mycket sin egen stil och den ene Producenten är inte den andre lik. Det är Producenten (även kallad Tant) som tillsammans med Förmannen planerar spexet och med Kassoren fifflar med finanserna.

Förman

16 Nov 2010

Förmannens uppdrag är att genom att planera, prata och problemlösa se till att spexare och publik har roligt under F-Spexet. Som en av spexets ledare har Förmannen kontakt med hela spexet och tvingas lösa diverse små och stora problem som kommer upp.

Kassör

16 Nov 2010

Kassören har ansvar för spexets ekonomi och uppgifterna utgörs framförallt av att sköta bokföringen, skriva ihop strecklistor och utforma biljettförsäljningen. Kassören sitter med i Styret och för tillsammans med Producenten och Förmannen spexarbetet framåt.

Mat

16 Nov 2010

Mat har som huvudsaklig uppgift att se till att det serveras en trerättersmiddag under föreställningarna. Detta innebär i realiteten att planera inköp, handla och komma på nya rätter för att kunna anpassa maten till olika allergier samt matpreferenser.

MåBra

16 Nov 2010

MåBra är gruppen som mutar alla med kakor, bullar och godis för att se till att alla har så roligt som möjligt och gör sitt bästa.

Spirituella ledare

16 Nov 2010

Gruppen som har ansvar för att handla drycker till föreställningar och sittningar.

Bandet

16 Nov 2010

Det är Bandet som ser till att det blir musik till föreställningarna.

Basisten

16 Nov 2010

Den i bandet som spelar bas och som i spexmun kallas: Basisten!